Nečtinsko 2
18. 05. 2023Hlavní informace

Místo konání Nečtiny / Březín
Vedoucí akce Andrea Urbančíková
Rozhodčí Klára Hlubocká


Informace ke zkouškám

Organizační informace
Kategorie :
Uz, U1 , 2 terény U2, dopoledne 1 terén na U3

Každý účastník je povinný se řídit ZŘ Nosework CZ z.s.

Při přihlašování mají přednost stálí klienti a pravidelní účastníci tréninků a akcí AkiDog School.

Přihláška je považována za závaznou.
Přihláška je platná po uhrazení startovného. Startovné je nevratné, ale je přenosné - je tedy možné si za sebe najít náhradníka, kterého Vám nezajišťuje pořadatel akce. Platbu si s náhradníkem již vyrovnáte.

Harmonogram bude zaslán přibližně tři dny před konáním zkoušek.

Hlásit se můžete pouze přes databázi nwinfo.cz.
Háravé feny jen po předchozí domluvě s organizátorem.

Veterinární podmínky :
Všichni psi, kteří se zkoušek účastní, musí být klinicky zdraví. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou se akce nesmí zúčastnit. Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Očkování proti vzteklině se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování, anebo ode dne přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby platnosti uvedené výrobcem předchozí očkovací látky. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem ( dle § 6 veterinárního zákona ) nebo platným pasem pro malá zvířata, kterým se prokážou při přejímce.

Podmínky účasti :
- Dodržování zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb. v platném znění, zejména ve znění zákona 77/2004 Sb., se nesmí zúčastnit kupírovaní psi.
- Psovod zodpovídá za škody na majetku a újmě na zdraví jiných lidí a zvířat způsobené jeho psem nebo jím samým.
- Háravé feny musí být nahlášeny předem pořadateli.
Háravé feny se mohou zúčastnit, ale musí být drženy mimo cvičební prostor, dokud práce ostatních týmů není ukončena.
- Pořadatel a ani majitel areálu neodpovídají za škody způsobené závodníkům, psům nebo dalším osobám během akce.
- Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání. Hrubé zacházení se psem bude trestáno vyloučením psovoda ze zkoušky (i v případě, že závodí s více psy).

- Každý závodník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu.
- Všichni necvičící psi musí být v prostoru místa konání akce na vodítku a zdržovat se pouze ve vymezeném prostoru určené pořadatelem akce.

Zasláním přihlášky a zaplacení poplatku souhlasíte s výše uvedeným.
Startovné
Informace o platbách budou zaslány přihlášeným týmům meilem.

Nečlen Nosework CZ z.s. +150Kč/zkouška

Výkonnostní knížka - pro členy i nečleny zdarma. Nutno předem nahlásit pořadateli zkoušek.
Kontaktní informace
Andrea Urbančíková, tel: 603348135, email : akidogschool@seznam.cz


VýsledkyZkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - UZ Egregius Iormino Grande Hovawart ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - U1 Chelsea Charming RedBlue Star’s Australský honácký pes ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - U3 Guliver z Fideláku Pražský krysařík NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - U1 Amalthea Taarika Mea Australský ovčák ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - UZ Callisto Taarika Mea Australský ovčák ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - UZ Corry kříženec ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - U1 Ája Rezavé štěstí Nova Scotia Duck Tolling Retriever ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - U1 Carrie Bohemia Beauty Fly Border kolie ANO