NW zkoušky
10. 04. 2023Hlavní informace

Místo konání Mozolov, Nadějkov
Vedoucí akce Anna Malířová
Rozhodčí Anna Malířová


Informace ke zkouškám

Organizační informace
NW zkoušky pouze pro účastníky Velikonoční akce v místě konaní

Mozolov, Nadějkov

Výkonností knížka se vydává v den první akce týmu, je ale nutné předem informovat organizátora na mail [email protected]

Každý účastník je povinen se řídit zkušebním řádem Nosework CZ z.s. Pes musí mít očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině. Psovod se účastní akce na vlastní nebezpečí. Každý psovod je plně zodpovědný za sebe a svého psa. Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání. Hrubé zacházení se psem bude trestáno vyloučením psovoda ze zkoušky (i v případě, že závodí s více psy). Práce přihlášených týmů mohou být dokumentovány. Hospitace (vedoucí zkoušek, rozhodčí) je nutné hlásit minimálně týden před akcí organizátorovi. Organizátor si vyhrazuje právo přijmout jen určitý počet hospitantů a diváků. Každý účastník akce se zavazuje, že nebude bez svolení organizátora trénovat nosework ve zkouškových terénech a přilehlém okolí (lokalitě), a to před ani po akci.
Odesláním přihlášky a platby souhlasíte s výše uvedeným.

Anna Malířová
[email protected]
FB - Tréninkové lekce s Aničkou
+420 777 202 965
www.cuchame.cz
Startovné
Platby zkoušky:
náklady na zkoušky budou rozpočítány dle počtu a rozsahu zkoušek, platba na místě

Nečlen Nosework CZ z.s. +150Kč/zkouška

Výkonnostní knížka - pro členy i nečleny zdarma. Nutno předem nahlásit na mail [email protected]
Kontaktní informace
Anna Malířová
[email protected]
FB - Tréninkové lekce s Aničkou
+420 777 202 965
www.cuchame.cz


VýsledkyZkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - DZ Change My Mind Carcassonne Tolugo Australský ovčák NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - UZ Caprisone Markam Dogs Australský ovčák ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - UZ One and Only Limecastle’s Cairn Terier ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - U1 Candyfloss of Bohemia Bras Cairn Terier ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - UZ Ai Exi Bull (Kira) Bullterier ANO
NW - N1 Bony (Exi Bull of Diamond) Bullterier ANO
NW - NZ Ai Exi Bull (Kira) Bullterier ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - U1 Curtis Border kolie ANO