Zkoušky Pardubický kraj
01. 02. 2023Hlavní informace

Místo konání Pardubice
Vedoucí akce Jana Štěpánková
Rozhodčí Klára Hlubocká


Informace ke zkouškám

Organizační informace
Směry: U2

Časový harmonogram:
- začátek 14:00
- přesný harmonogram a detailní informace s místem konání bude zasláno na emaily účastníků nejpozději 28.1.2023 23:59 - pořadatel si vyhrazuje právo na změnu

Aby byla Vaše přihláška platná, uhraďte startovné dle instrukcí, které Vám budou zaslány do emailu. Pokud nebude startovné uhrazeno, tak bude místo nabídnuto dalším v pořadí.
V případě neúčasti bude startovné převedeno na náhradníka (každý si hledá sám), pokud náhradníka nezajistíte, bude startovné použito na uhrazení nákladů a tým nemá nárok na vrácení! V případě zásahu vyšší moci (silná bouře, déšť, krupobití apod....) také zaniká nárok na vrácení startovného!

Každý účastník je povinný se řídit platným ZŘ.

Háravé feny mají účast povolenou po předchozí domluvě s organizátorem.

Pokud nemáte VK informujte organizátora (jdete na zkoušku poprvé).

Veterinární podmínky :
Všichni psi, kteří se zkoušek účastní, musí být klinicky zdraví. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou se akce nesmí zúčastnit. Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Očkování proti vzteklině se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování, anebo ode dne přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby platnosti uvedené výrobcem předchozí očkovací látky. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem ( dle § 6 veterinárního zákona ) nebo platným pasem pro malá zvířata, kterým se prokážou při přejímce.

Podmínky účasti :
Dodržování zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb. v platném znění, zejména ve znění zákona 77/2004 Sb., se nesmí zúčastnit kupírovaní psi. Každý účastník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu. Psovod zodpovídá za škody na majetku a újmě na zdraví jiných lidí a zvířat způsobené jeho psem nebo jím samým. Všichni psi musí být v prostoru místa konání akce na vodítku (pokud zrovna nevykonávají zkoušku) a zdržovat se pouze ve vymezeném prostoru, tak aby cvičící psy nerušily.

Pořadatel a ani majitel areálu neodpovídají za škody způsobené závodníkům, psům nebo dalším osobám během akce. Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání. Hrubé zacházení se psem bude trestáno vyloučením psovoda ze zkoušky (i v případě, že závodí s více psy).

Zasláním přihlášky a zaplacením poplatku souhlasíte s výše uvedeným.
Startovné
startovné U2 - 650 Kč
Kontaktní informace
SMS 723 406 147
email: noseworkpak@gmail.com


VýsledkyZkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - U2 Always Cheezy Lollifox Belgický ovčák - Malinois ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - U2 Angel Gold Rebecca Australský ovčák ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - U2 Hottie GrAnt Bohemia Alké Border kolie ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - U2 Annie od Krakonoše Foxterier hladkosrstý ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - U2 Alice in Wonderland Ardomaro Rhodézský ridgeback ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - U2 Letty kříženec NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - U2 Runa Leneli Kolie krátkosrstá NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - U2 Connie kříženec NE