NW zkoušky Vilémov
15. 07. 2022Hlavní informace

Místo konání Golčův Jeníkov a okolí
Vedoucí akce Věra Vaňkovská
Rozhodčí Marie Klůsová


Informace ke zkouškám

Organizační informace
Kategorie:
-WZ-W1
- DZ-D1
- po domluvě NZ-N1

Počet zkoušek je omezen na 15 kreditů/den.


UZÁVĚRKA PŘIHLAŠOVÁNÍ: 8.7.2022 nebo po naplnění kreditů

Časový rozsah (počítejte od 14hod.) a místo: bude upřesněno do emailu 4 dny před zkouškami.

Přihláška je platná až po uhrazení poplatku na č. účtu: 2271776133/0800 – plaťte až po potvrzení přihlášky! (do zprávy pro příjemce uveďte NW zkoušky 15.7.).

V případě neúčasti bude startovné převedeno na náhradníka (každý si hledá sám), pokud náhradníka nezajistíte, bude startovné použito na uhrazení nákladů a tým nemá nárok na vrácení!


Každý účastník je povinný se řídit http://www.noseworkcz.net/docs/Zku%C5%A1ebn%C3%AD-%C5%99%C3%A1d.pdf


• Háravé feny po předchozí domluvě s organizátorem.

• Kdo jde na zkoušky poprvé a nemá VK informujte emailem organizátora

• Veterinární podmínky :
Všichni psi, kteří se zkoušek účastní, musí být klinicky zdraví. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou se akce nesmí zúčastnit. Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Očkování proti vzteklině se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování, anebo ode dne přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby platnosti uvedené výrobcem předchozí očkovací látky. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem ( dle § 6 veterinárního zákona ) nebo platným pasem pro malá zvířata, kterým se prokážou při přejímce.

• Podmínky účasti :
Dodržování zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb. v platném znění, zejména ve znění zákona 77/2004 Sb., se nesmí zúčastnit kupírovaní psi.
Každý účastník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu.
Psovod zodpovídá za škody na majetku a újmě na zdraví jiných lidí a zvířat způsobené jeho psem nebo jím samým.

• Všichni necvičící psi musí být v prostoru místa konání akce na vodítku a zdržovat se pouze ve vymezeném prostoru, tak aby cvičící psy nerušily.
Pořadatel a ani majitel areálu neodpovídají za škody způsobené závodníkům, psům nebo dalším osobám během akce.
Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání. Hrubé zacházení se psem bude trestáno vyloučením psovoda ze zkoušky (i v případě, že závodí s více psy).

Zasláním přihlášky a zaplacení poplatku souhlasíte s výše uvedeným.
Startovné
DZ,D1 a WZ - 450,-
W1 - 550,-
Kontaktní informace
[email protected]


VýsledkyZkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - NZ Always Cheezy Lollifox Belgický ovčák - Malinois ANO
NW - NZ Eternally Fly Malevil Bohemia Belgický ovčák - Malinois ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - N1 Eshly King Pet Welsh Corgi Pembroke NE
NW - NZ Hokky Buster King Pet Welsh Corgi Pembroke ANO
NW - WZ Hokky Buster King Pet Welsh Corgi Pembroke NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - D1 Faith in You Jeffija Border kolie NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - DZ Scoty Shiba-Inu ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - W1 Angel Gold Rebecca Australský ovčák NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - WZ Arapaho Darnika (Ari) Sheltie ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - N1 Caccao IN Unis Kynopolis Border kolie NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - WZ Airin Fluke Trpasličí pinč NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - NZ Atheia Anit from Thorny Court Border kolie ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - DZ Jessie kříženec ANO