NW zkoušky
25. 11. 2021Hlavní informace

Místo konání Malíkovice
Vedoucí akce Anna Malířová
Rozhodčí Iveta Soukupová


Informace ke zkouškám

Organizační informace
Zkoušky ve čtvrtek 25. listopadu

Byl odeslán první informační mail, pokud někomu nedorazil, napište na [email protected]

Zkoušky jsou pouze pro účastníky navazující víkendové akce a pro týmy, které pravidelně trénuji. Děkuji za pochopení

Předběžný harmonogram zkoušek 12 - 16 hod
Zkoušky proběhnou pouze v kategoriích:
Nature - Nz a N1
Discrimination - Dz, D1, D2 (D3 po dohodě s pořadatelem)

podle platného zkušebního řádu - http://noseworkcz.net/dokumenty.html (doporučuji prostudovat zkušební řád).

Výkonností knížka se vydává v den první akce týmu, je ale nutné předem informovat organizátora na mail [email protected]. Výkonnostní knížka - pro členy i nečleny zdarma.

Každý účastník je povinen se řídit zkušebním řádem Nosework CZ z.s. Pes musí mít očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině. Psovod se účastní akce na vlastní nebezpečí. Každý psovod je plně zodpovědný za sebe a svého psa. Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání. Hrubé zacházení se psem bude trestáno vyloučením psovoda ze zkoušky (i v případě, že závodí s více psy). Práce přihlášených týmů mohou být dokumentovány. Hospitace (vedoucí zkoušek, rozhodčí) je nutné hlásit minimálně týden před akcí organizátorovi. Organizátor si vyhrazuje právo přijmout jen určitý počet hospitantů a diváků. Každý účastník akce se zavazuje, že nebude bez svolení organizátora trénovat nosework ve zkouškových terénech a přilehlém okolí (lokalitě), a to před ani po akci.
Odesláním přihlášky a platby souhlasíte s výše uvedeným.

Anna Malířová
FB - Tréninkové lekce s Aničkou
https://www.facebook.com/groups/831117420268352
www.cuchame.cz
[email protected]
+420 777 202 965
Startovné
Platby zkoušky:

NW-Dz, NW-D1, NW-D2 -- 300 Kč

NW-Nz -- 300 Kč

NW-N1 -- 350 KčNečlen Nosework CZ z.s. +150Kč/zkouška.

Přihlášení -> potvrzení přihlášky -> zaslání platby = přihláška přijata

Výkonnostní knížka - pro členy i nečleny zdarma. Nutno předem nahlásit na mail [email protected]

Platba předem na účet č. 1740418028/3030, do zprávy pro příjemce "NW ZK 25.11" a Vaše jméno, jako VS 25112021
Kontaktní informace
Anna Malířová FB - Tréninkové lekce s Aničkou https://www.facebook.com/groups/831117420268352 www.cuchame.cz [email protected] +420 777 202 965


VýsledkyZkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - NZ One and Only Limecastle’s Cairn Terier NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - D2 Afya kříženec NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - NZ Muška kříženec ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - DZ Riky Pudl toy NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - DZ Rozára Labradorský retriever NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - N1 Trumpington´s Quickly Cairn Terier NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - NZ Cubomi Chiemi Rina Amico di Boemia Hokkaido-Ken NE