NW zkoušky
14. 10. 2021Hlavní informace

Místo konání Olomouc a okolí
Vedoucí akce Anna Malířová
Rozhodčí Klára Hlubocká


Informace ke zkouškám

Organizační informace
Zkoušky v čtvrtek 14. října

Aktuálně - PLNO (lze se hlásit jen jako náhradník)
Přednost mají týmy které u mě pravidelně trénují (Bouda Přerov atd.). Přihlášení do 16. 9. následně budou volná místa nabídnuta všem.

Zkoušky proběhnou pouze v kategoriích:
Urban - Uz, U1, U2 a U3 (vyšší zkoušky pouze 2x U2 nebo 1x U3)
Nature - pouze Nz, případně N1
Water - Wz a W1 (W1 omezený počet, W2 po dohodě s organizátorem, pište na [email protected])
při nenaplnění kapacity, možnost hlásit i D
Discrimination - Dz, D1 a D2

podle platného zkušebního řádu - http://noseworkcz.net/dokumenty.html (doporučuji prostudovat zkušební řád).

Výkonností knížka se vydává v den první akce týmu, je ale nutné předem informovat organizátora na mail [email protected]. Výkonnostní knížka - pro členy i nečleny zdarma.

Každý účastník je povinen se řídit zkušebním řádem Nosework CZ z.s. Pes musí mít očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině. Psovod se účastní akce na vlastní nebezpečí. Každý psovod je plně zodpovědný za sebe a svého psa. Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání. Hrubé zacházení se psem bude trestáno vyloučením psovoda ze zkoušky (i v případě, že závodí s více psy). Práce přihlášených týmů mohou být dokumentovány. Hospitace (vedoucí zkoušek, rozhodčí) je nutné hlásit minimálně týden před akcí organizátorovi. Organizátor si vyhrazuje právo přijmout jen určitý počet hospitantů a diváků. Každý účastník akce se zavazuje, že nebude bez svolení organizátora trénovat nosework ve zkouškových terénech a přilehlém okolí (lokalitě), a to před ani po akci.
Odesláním přihlášky a platby souhlasíte s výše uvedeným.

Anna Malířová
[email protected]
+420 777 202 965
www.cuchame.cz

8. října odeslán první informační mail, pokud někomu nedorazil, napište na [email protected]
13. října odeslán druhý informační mail, pokud někomu nedorazil, napište na [email protected]

Zaplaceno:
Beránková, Hejzlarová, Grešová I., Janíčková, Johnová, Eggová, Grešová Š., Sperottová, Luhanová, Smejkalová
Startovné
Platby zkoušky:

NW-Uz, NW-Wz, NW-Dz a NW-D1 -- 400 Kč

NW-U1 -- 450 Kč

NW-U2 -- 500 Kč

NW-U3 -- 550 Kč

Nečlen Nosework CZ z.s. +150Kč/zkouška.

Přihlášení -> potvrzení přihlášky -> zaslání platby = přihláška přijata

Výkonnostní knížka - pro členy i nečleny zdarma. Nutno předem nahlásit na mail [email protected]

Platba předem na účet č. 1740418028/3030, do zprávy pro příjemce "NW ZK 14.10." a Vaše jméno, jako VS 14102021
Kontaktní informace
Anna Malířová [email protected] +420 777 202 965 www.cuchame.cz


VýsledkyZkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - U1 Kvido z Majklovy zahrady Český strakatý pes NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - U3 Daiqi Černá luna Chodský pes NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - WZ Kuki Australský ovčák ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - WZ Glow Rush Red Treasure Nova Scotia Duck Tolling Retriever NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - WZ Dully Miveko Border kolie ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - DZ Afya kříženec ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - D2 Avar Sterling Moravia "Roger" Border terier NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - DZ Winnie kříženec ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - UZ Dolly z Hlásovské louky Nova Scotia Duck Tolling Retriever ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - DZ Bond Girl of Beskyd Hill Flat Coated Retriever NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - UZ Awinita Sha Tokala Nova Scotia Duck Tolling Retriever ANO