táborové zkoušky
07. 08. 2021Hlavní informace

Místo konání Heroltice a okolí
Vedoucí akce Anna Malířová
Rozhodčí Iveta Soukupová


Informace ke zkouškám

Organizační informace
Táborové NW zkoušky - přihlášky budou přijímaný přednostně pro účastníky tábora, následně týmy, které u mě trénují, a až poté budou přijímány přihlášky ostatních přihlášených.

zkoušky v sobotu 7. srpna, dopoledne

Zkoušky proběhnou pouze v kategoriích:
Urban - pouze velmi omezený počet Uz
Nature - Nz a N1
Water - Wz a W1 (W1 omezený počet)
Discrimination - Dz, D1 a D2 (D3 po předchozí dohodě - [email protected])
podle platného zkušebního řádu - http://noseworkcz.net/dokumenty.html (doporučuji prostudovat zkušební řád).

Výkonností knížka se vydává v den první akce týmu, je ale nutné předem informovat organizátora na mail [email protected]. Výkonnostní knížka - pro členy i nečleny zdarma.

Každý účastník je povinen se řídit zkušebním řádem Nosework CZ z.s. Pes musí mít očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině. Psovod se účastní akce na vlastní nebezpečí. Každý psovod je plně zodpovědný za sebe a svého psa. Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání. Hrubé zacházení se psem bude trestáno vyloučením psovoda ze zkoušky (i v případě, že závodí s více psy). Práce přihlášených týmů mohou být dokumentovány. Hospitace (vedoucí zkoušek, rozhodčí) je nutné hlásit minimálně týden před akcí organizátorovi. Organizátor si vyhrazuje právo přijmout jen určitý počet hospitantů a diváků. Každý účastník akce se zavazuje, že nebude bez svolení organizátora trénovat nosework ve zkouškových terénech a přilehlém okolí (lokalitě), a to před ani po akci.
Odesláním přihlášky a platby souhlasíte s výše uvedeným.

Anna Malířová
[email protected]
+420 777 202 965
www.cuchame.cz
Startovné
Platby zkoušky:

350 Kč NW-Nz, NW-Wz, NW-Dz, NW-D1

390 Kč NW-N1, NW-W1

Nečlen Nosework CZ z.s. +150Kč/zkouška.

Přihlášení -> potvrzení přihlášky -> zaslání platby = přihláška přijata

Výkonnostní knížka - pro členy i nečleny zdarma. Nutno předem nahlásit na mail [email protected]

Platba předem na účet č. 1740418028/3030, do zprávy pro příjemce "NW ZK 7.8." a Vaše jméno, jako VS 07082021
Kontaktní informace
Anna Malířová
[email protected]
+420 777 202 965
www.cuchame.cz
FB - Tréninkové lekce s Aničkou
https://www.facebook.com/groups/831117420268352


VýsledkyZkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - D1 Avar Sterling Moravia "Roger" Border terier ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - DZ Kvido z Majklovy zahrady Český strakatý pes ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - WZ Hottie GrAnt Bohemia Alké Border kolie ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - WZ Bonyfác kříženec ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - W1 Ale Pale O´Harra Red Champignon Nova Scotia Duck Tolling Retriever ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - DZ Tina Denajwen Stafordšírský bullterier ANO
NW - N1 Tina Denajwen Stafordšírský bullterier ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - NZ Tollador´s Debbie Sunflower Nova Scotia Duck Tolling Retriever ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - WZ Connie Yenney Czech Belgický ovčák - Malinois ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - DZ Angel Gold Rebecca Australský ovčák ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - NZ Ebrieta Hvězda Els Border kolie ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - NZ Blondýnka kříženec NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - NZ Urphus Alfari Bohemia Německý ovčák ANO