táborové zkoušky
24. 07. 2021Hlavní informace

Místo konání Suchá Rudná (Jeseníky)
Vedoucí akce Anna Malířová
Rozhodčí Klára Hlubocká


Informace ke zkouškám

Organizační informace
Táborové NW zkoušky - přednostně pro účastníky
zkoušky v sobotu 24. července, dopoledne

Zkoušky proběhnou pouze v kategoriích:
Nature - Nz, N1 a N2
Water - Wz, W1 a W2
Discrimination - Dz, D1 a D2 (D3 po předchozí dohodě - [email protected])
podle platného zkušebního řádu - http://noseworkcz.net/dokumenty.html (doporučuji prostudovat zkušební řád).

Výkonností knížka se vydává v den první akce týmu, je ale nutné předem informovat organizátora na mail [email protected]. Výkonnostní knížka - pro členy i nečleny zdarma.

Každý účastník je povinen se řídit zkušebním řádem Nosework CZ z.s. Pes musí mít očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině. Psovod se účastní akce na vlastní nebezpečí. Každý psovod je plně zodpovědný za sebe a svého psa. Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání. Hrubé zacházení se psem bude trestáno vyloučením psovoda ze zkoušky (i v případě, že závodí s více psy). Práce přihlášených týmů mohou být dokumentovány. Hospitace (vedoucí zkoušek, rozhodčí) je nutné hlásit minimálně týden před akcí organizátorovi. Organizátor si vyhrazuje právo přijmout jen určitý počet hospitantů a diváků. Každý účastník akce se zavazuje, že nebude bez svolení organizátora trénovat nosework ve zkouškových terénech, a to před ani po akci.
Odesláním přihlášky a platby souhlasíte s výše uvedeným.

Anna Malířová
[email protected]
+420 777 202 965
www.cuchame.cz
Startovné
Platby zkoušky:

bude doplněno

Nečlen Nosework CZ z.s. +150Kč/zkouška.

Přihlášení -> potvrzení přihlášky -> zaslání platby = přihláška přijata

Výkonnostní knížka - pro členy i nečleny zdarma. Nutno předem nahlásit na mail [email protected]

Platba předem na účet č. 1740418028/3030, do zprávy pro příjemce "NW ZK 24.7" a Vaše jméno, jako VS 24072021
Kontaktní informace
Anna Malířová [email protected] +420 777 202 965 www.cuchame.cz


VýsledkyZkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - WZ Angel Gold Rebecca Australský ovčák ANO
NW - D1 Elian Gold Rebecca Australský ovčák ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - D1 Bludička od Dalajského potoka (Berry) Knírač střední ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - DZ Born To Run Verline Australský ovčák NE
NW - D1 Born To Run Verline Australský ovčák NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - DZ Avar Sterling Moravia "Roger" Border terier ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - NZ Quiet Christmas Song Beagle ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - NZ Poppy kříženec ANO