NW zkoušky
20. 10. 2019Hlavní informace

Místo konání Pocinovice
Vedoucí akce Ivana Sýkorová
Rozhodčí Iveta Soukupová


Informace ke zkouškám

Organizační informace
Dobrý den / Ahoj

Ráda bych Vás pozvala na NW zkoušky, které se budou konat v okolí Pocinovic U Klatov.

Platbu prosím posílejte až po potvrzení přihlášky!!!
Děkuji :)

Organizační informace

Nosework zkoušky v rozsahu:
Dz + D1 + D2 + D3
Nz + N1
Uz + U1

Zkoušky budou probíhat podle platného ZŘ http://www.noseworkcz.net/zkusebni-rad

Počet zkoušek je omezen pouze na 15 kreditů na den !!
- zkoušky základní a všechny zkoušky typu D = 1 kredit
- zkouška N1 a U1 = 2 kredity

Místo konání : Pocinovice u Klatov
Kontakt na pořadatele : Ivana Sýkorová, tel : 723132152,
e-mail : [email protected]seznam.cz

Startovné :
Člen klubu Nosework CZ : 500Kč
Nečlen klubu Nosework CZ : 650Kč

Startovné zašlete na účet č. 1630055027/3030

Přihláška je plně platná až po zaplacení startovného.
Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno + Pocinovice.

V případě neúčasti bude startovné použito na uhrazení nákladů, a tým nemá nárok na jeho vrácení.

Harmonogram bude zaslán přibližně tři dny před konáním zkoušek všem účastníkům do e-mailu.

Hlásit se můžete pouze přes databázi nwinfo.cz.

Veterinární podmínky :
Všichni psi, kteří se zkoušek účastní, musí být klinicky zdraví. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou se akce nesmí zúčastnit. Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Očkování proti vzteklině se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování, anebo ode dne přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby platnosti uvedené výrobcem předchozí očkovací látky. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem ( dle § 6 veterinárního zákona ) nebo platným pasem pro malá zvířata, kterým se prokážou při přejímce.

Podmínky účasti :
Dodržování zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb. v platném znění, zejména ve znění zákona 77/2004 Sb., se nesmí zúčastnit kupírovaní psi.
Každý závodník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu.
Psovod zodpovídá za škody na majetku a újmě na zdraví jiných lidí a zvířat způsobené jeho psem nebo jím samým. Háravé feny musí být nahlášeny předem pořadateli.
Všichni necvičící psi musí být v prostoru cvičáku na vodítku a zdržovat se pouze ve vymezeném prostoru, tak aby cvičící psi nerušili.

Zasláním přihlášky a zaplacení poplatku souhlasíte s výše uvedeným.

Startovné
Člen klubu Nosework CZ : 500Kč
Nečlen klubu Nosework CZ : 650Kč
Kontaktní informace
Ivana Sýkorová, 723132152, [email protected]


VýsledkyZkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - NZ Bateia Havlovický čert Australský ovčák ANO
NW - DZ Bateia Havlovický čert Australský ovčák NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - D1 Atomic Dixicon Czech Šiperka NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - N1 Best Choice Green May-T Australský ovčák ANO
NW - UZ Argonath Havlovický čert Australský ovčák NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - UZ Giro kříženec NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - D2 Diesel Speed Haliba Australský ovčák NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - UZ Bodie Rhodézský ridgeback ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - D2 Esarah z Fatkovského dvora Zlatý retriever NE
NW - D1 Urschula Misantos Zlatý retriever ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - UZ Bessi Magical Maestro Australský honácký pes NE
NW - NZ Bessi Magical Maestro Australský honácký pes ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - NZ Maggie Rhodézský ridgeback ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - NZ Agness de Bumerin Border kolie ANO