Červencové Netřebice
12. 07. 2019Hlavní informace

Místo konání Netřebice
Zodpovědná osoba Pavla Kamrádová
Rozhodčí Radek Laušman


Informace ke zkouškám

Organizační informace
PŘIHLAŠOVÁNÍ POUZE PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ PSÍ ŠKOLY VYCHOVANÝ PES, INSTRUKTORKY PAVLY KAMRÁDOVÉ
Místa pro ostatní budou uvolněna pouze při nenaplnění kapacity po 7.7.2019
Noseworkové zkoušky v rozsahu Discrimination Z-3, Urban Z-3, Nature Z-1 dle ZŘ Nosework z.s.
Časový rozsah 14-21h
Harmonogram bude upraven dle přihlášených týmů a zkoušek
Zkoušky budou probíhat podle platného ZŘ http://www.noseworkcz.net/zkusebni-rad

Místo konání Netřebice 3, Nymburk a okolí cca 15km

Maximální počet zkoušek na které psovod může nastoupit s jedním psem v jeden den:
- jedna zkouška vyššího stupně (1-3) a jedna zkouška základní
- dvě zkoušky základní

Každý účastník je povinný se řídit ZŘ Nosework CZ z.s. http://www.noseworkcz.net/zkusebni-rad
Háravé feny se mohou zúčastnit, ale musí být drženy mimo cvičební prostor, dokud práce ostatních týmů není ukončena.
V areálu je každý psovod povinen uklízet po svém psovi, a udržovat čistotu.
Po dobu závodu ručí psovod v plné míře za svého psa.
Pořadatel a ani majitel areálu neodpovídají za škody, způsobené závodníkům, psům nebo dalším osobám během zkoušek.
Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání. Hrubé zacházení se psem bude trestáno vyloučením psovoda ze zkoušky (i v případě, že závodí s více psy).
Startovné
Startovné
Platby zasílejte na účet č. 1599989015/3030, VS 12072019, do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení + NW zkouška

V případě neúčasti bude startovné použito na uhrazení nákladů, a tým nemá nárok na jeho vrácení.
Startovné
zkoušky základního stupně - 380,-

zkoušky prvního stupně - 400,-

zkoušky druhého a třetího stupně - 450,-

Nečlen Nosework CZ z.s. + 150,- /zkouška


VýsledkyZkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - DZ Aki kříženec NE
NW - U1 Dumpling Big Scotty´s Dream Jack Russell Teriér NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - N1 Kolombina Pepper - Androis Knírač malý ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - D2 Bacchusch Ruchch Roztocká hvězda Louisianský leopardí pes NE
NW - U2 Aston Martin Roztocká Hvězda Louisianský leopardí pes NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - N1 Malibu Coconut Drink Top Banana Stafordšírský bullterier ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - DZ Bessi Moravian Canis Bullterier NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - NZ Robin kříženec ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - D1 Arko Německý ovčák ANO