Zkoušky NW
01. 11. 2019Hlavní informace

Místo konání Kyškovice
Vedoucí akce Iveta Soukupová
Rozhodčí Radek Laušman


Informace ke zkouškám

Organizační informace
Ahoj všem,
zde je pár doplňujících informací k pátku. Budeme začínat v 11.h zkouškami W1 a N1, sraz je v 10.45 h u pískovny v Dobříni https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.3027513&y=50.4360030&z=19&base=ophoto&ut=P%C3%ADskovna%20Dob%C5%99%C3%AD%C5%88%20-%20sraz%20W1%20(stoj.voda)%2C%20N1%20-%2011.00%20h&ut=Pod%C5%99ipsk%C3%A1%20farma%20-%20U1%2C%20U2%2C%20W1%20(tek.voda)%20-%2012.30%20h&uc=9gimOxZwJ-3Ojj9U&ud=50%C2%B026'9.677%22N%2C%2014%C2%B018'9.951%22E&ud=50%C2%B026'57.940%22N%2C%2014%C2%B017'16.400%22E.
Zde bude stojatá voda a malé přírodní terény. Poté přejedeme do Kyškovic k lesu na velké terény a následně k Podřipské farmě, kde bude tekoucí voda a urbany. Sraz urbanových týmů je ve 12.30 h na Podřipské farmě v Kyškovicích. Parkování před farmou, popř.uvnitř areálu, bude-li tam místo. Venčení psů - mimo areál farmy, na udržovaných místech je potřeba po psech uklízet. Nezapomeňte pracovní knížky a vlastní vzorky (kdo chce) v podepsané krabičce/skleničce. Kdyby něco, můj tel. je 607922506.


Možno se hlásit na zkoušky:
U - Z, 1, 2, 3
N - Z, 1, 2, 3
D - Z, 1, 2, 3
W - Z, 1
Počet účastníků je omezen. Se zasláním startovného VYČKEJTE na POTVRZENÍ přihlášky pořadatelem. Po potvrzení přihlášky zašlete startovné na účet č. 0381352033/0800, do poznámky pro příjemce napište NW zkoušky 1.11.2019. Uzávěrka 15.10.Nedojde-li platba do uzávěrky, místo bude nabídnuto dalším zájemcům. Přihláška je platná až po zaplacení startovného. Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce (z jakéhokoliv důvodu) je platba NEVRATNÁ a bude použita na uhrazení nákladů spojených s pořádáním akce. Platba je vratná POUZE v případě nekonání akce. Po 30.10. není možné se ze zkoušky odhlašovat. Každý účastník je povinen řídit se zkušebním řádem a pokyny pořadatele. Psovod se účastní akce na vlastní nebezpečí. Psovod zodpovídá za škody na majetku a újmě na zdraví lidí a zvířat způsobené jeho psem nebo jím samým. Pojištění si zajišťuje každý sám. Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání. Háravé feny se mohou zúčastnit, ale musí být předem nahlášeny pořadateli. Při přihlašování mají přednost klienti Psí školy Bobík a zájemci o zkoušky vyšších stupňů. Přihlášením na zkoušku se účastník zavazuje dodržovat VŠECHNY výše uvedené podmínky, bere je na vědomí a SOUHLASÍ s nimi.

Kontakt - Iveta Soukupová, [email protected]seznam.cz, tel.607922506
Startovné
Členové NW klubu CZ:

UZ, NZ, WZ - 300 Kč
U1, N1, W1 - 450 kč
U2, N2 - 650 Kč
U3, N3 - 850 Kč
DZ, D1, D2, D3 - 300Kč
Kontaktní informace
Iveta Soukupová tel. 607922506 e-mail: [email protected]


VýsledkyZkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - U1 Hearty Hexe Radinie Knírač velký NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - U1 Zarin Heny Box Německý boxer ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - W1 Thellis Gasko Prim Hovawart NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - N1 Bastian ze Stříbrného kamene Německý ovčák NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - U1 After Eight Based on Ball Border kolie NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - U1 Ágnes z Pomalší Bullterier NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - U2 Ebby kříženec NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - N1 Arabela Strakaté tornádo Český strakatý pes NE