Ždírecké čuchání
15. 09. 2018Hlavní informace

Místo konání Ždírec nad Doubravou
Vedoucí akce Petra Pekárková
Rozhodčí Iveta Soukupová


Informace ke zkouškám

Organizační informace
PLNO

Zkoušky: Nz, N1, Wz

Rozhodčí: Iveta Soukupová
Pořadatel: Psí akce, z. s. (Petra Pekárková, 721 530 977, [email protected]gmail.com)
Časový rozsah: 09:30 - 18:00
Harmonogram: bude zaslán účastníkům na e-mail

Zkoušky budou probíhat podle platného ZŘ http://www.noseworkcz.net/zkusebni-rad


NEZAPOMEŇTE, ŽE:
Maximální počet zkoušek, na které může psovod s jedním psem nastoupit v jeden den je jednu zkoušku základní + jednu zkoušku vyššího stupně (1 až 3), nebo 2 zkoušky základní.
Na zkoušky typu Z je minimální věk psa 10 měsíců, pro zkoušky vyšší 12 měsíců.


Přihlašujte se pomocí nwinfo a zároveň napište e-mail na [email protected]gmail.com, kde upřesníte své časové možnosti. Bez e-mailu či jiné předchozí komunikace se mnou nebude přihláška schválena.
Počet účastníků je omezen.

Platbu posílejte až po potvrzení volného místa! Na účet 670100-2212227089/6210. Variabilní symbol: 2018009. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno + nw zkoušky. Přihláška je plně platná až po zaplacení startovného.
V případě neúčasti bude startovné použito na uhrazení nákladů a tým nemá nárok na jeho vrácení.


Uzávěrka přihlášek a plateb do 7. 9. 2018 nebo po naplnění kapacity.


FB událost: https://www.facebook.com/events/188116441973345/


Každý účastník je povinný se řídit ZŘ Nosework CZ z.s. http://www.noseworkcz.net/zkusebni-rad
Háravé feny se mohou zúčastnit, ale musí být drženy mimo cvičební prostor, dokud práce ostatních týmů není ukončena.
Každý psovod povinen uklízet po svém psovi a udržovat čistotu.

Za zdravotní stav svého psa i za škody způsobené psem zodpovídá jeho majitel. Vzniklé náklady hradí v plné výši.
Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání. Hrubé zacházení se psem bude trestáno vyloučením psovoda ze zkoušky (i v případě, že závodí s více psy).

Přihlášením na zkoušku se účastník zavazuje dodržovat všechny výše uvedené podmínky.
Startovné
Wz, Nz - 350,-

W1, N1 - 380,-

Nečlen Nosework CZ z. s. + 200,- /zkouška


VýsledkyZkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - WZ Ida Emean Emiel Regis Bearded kolie ANO
NW - NZ Ida Emean Emiel Regis Bearded kolie NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - NZ As You Wished Mabem´s Future Australský ovčák NE
NW - WZ As You Wished Mabem´s Future Australský ovčák ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - N1 Debbie Malanzvers Belgický ovčák - Malinois NE
NW - N1 Aurelia Moravicus Thesaurus Bernský salašnický pes NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - NZ Fa Mulan from Let's Border Border kolie NE
NW - WZ Fa Mulan from Let's Border Border kolie ANO
NW - NZ Eseja Slezský hrádek Border kolie ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - WZ Kiss Me Keira Of Bohemia Luxyvett Flat Coated Retriever ANO

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - N1 Comtesse l´Ami Noir Beauceron NE

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - WZ Virgin od Bukové studánky Anglický kokršpaněl ANO
NW - WZ Virginia Celdak Bohémia Anglický kokršpaněl ANO