Zkoušky Zálesí
03. 08. 2019Hlavní informace

Místo konání Zálesí (Javorník)
Zodpovědná osoba Jana Kočová
Rozhodčí Klára Hlubocká


Informace ke zkouškám

Organizační informace
ZKOUŠKY POUZE PRO ÚČASTNÍKY TÁBORA V ZÁLESÍ.
Zkoušky budou probíhat podle dle zkušebního řádu a soutěžního řádu: http://www.noseworkcz.net/dokumenty
Přihlašovat se lze pouze prostřednictvím programu www.nwinfo.cz.
Termín pro podání přihlášek: 2.8.2019.
Každý účastník je povinen řídit se zkušebním řádem, soutěžním řádem a pokyny pořadatele.
Pořadatel a ani majitel areálu neodpovídají za škody, způsobené závodníkům, psům nebo dalším osobám během zkoušek.
Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání.
Háravé feny se mohou zúčastnit, ale musí být předem nahlášeny pořadateli, budou mít připraveny samostatné terény a prostor pro venčení.
Přihlášením na zkoušku se účastník zavazuje dodržovat všechny výše uvedené podmínky.
Kontakt pro dotazy a doplňující informace:
Jana Kočová
[email protected]
Startovné
Platba na místě - pouze odvody klubu.


Výsledky

Jitka Erbenová

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - U3 Effectiv Black Mount McKinkey (Loki) Australská kelpie NE

Jiřina Ertlová

Zkouška Jméno psa Plemeno Splněno
NW - U3 Isiss Bílá Něha Pudl vícebarevný NE