Mistrovství ČR v noseworku 2022
17.9. – 18.9.2022

Hlavní informace

Místo konání okolí Heřmanova Městce (Pardubický kraj)


Informace k mistrovství

Propozice
Pořadatel: Nosework CZ z.s.

Rozhodčí: rozhodčí NW CZ z.s.

Termín: 17. – 18.9.2022

Místo konání: Okolí Heřmanova Městce (Pardubický kraj).

Kapacita: maximálně 12 účastníků

Kvalifikační podmínky: Do data podání přihlášky splněné všechny zkoušky 1.stupně a minimálně tři zkoušky vyšší (2. a 3.stupně), opakované složení stejné zkoušky (stejný směr a stupeň) je započítáno pouze jednou. V případě vyššího počtu zájemců (nad maximální kapacitu) bude rozhodovat vyšší počet bodů za splněné zkoušky (zkouška 1.stupně = 1 bod, zkouška 2.stupně = 2 body, zkouška 3.stupně = 3 body). V případě shody bodů, bude u týmů se stejným počtem bodů, rozhodující datum složení poslední kvalifikační zkoušky (přednost má tým s dřívější datem složení zkoušky).

Přihlašování: od 1.7.2022 do 31.7.2022 v databázi NW-info na https://www.nwinfo.cz/
12 účastníků MČR vybraných dle kvalifikačních podmínek bude následně prostřednictvím emailu vyzváno k uhrazení startovného. Ostatní zájemci budou evidováni jako náhradníci.
Upozornění: Přihláška je platná po připsání startovného na účet NW CZ z.s., číslo účtu: 2500746289/2010. Startovné (1.200,- Kč) je nutné uhradit do 10 dnů od vyrozumění o účasti, rozhodující je den připsání platby na účet NW CZ z.s. (nejpozději 1.9.2021). Nezaplacená místa budou poté postoupena náhradníkům.

Informace a obecné podmínky:
Mistrovství nebude probíhat podle Zkušebního řádu Nosework CZ z.s.
Terény: nature, urban, water, disriminition. Počet jednotlivých terénů, dobu hledání a další informace k průběhu obdrží účastníci MČR den před konáním, tj. 16.9.2021. Všechny terény se nachází do 20 minut jízdy autem od základny. Podrobnější informace k danému terénu sdělí rozhodčí týmu vždy před začátkem hledání.
Pořadatel a ani majitel areálu neodpovídají za škody, způsobené závodníkům, psům nebo dalším osobám během závodu. Psovod zodpovídá po celou dobu závodu (i mimo něj) za svého psa a za škody, které způsobí.
Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání. Hrubé zacházení se psem bude trestáno vyloučením psovoda ze závodu.
Háravé feny se mohou zúčastnit, ale jejich účast je nutné dopředu nahlásit, jejich psovod je povinen se celou dobu řídit pokyny pořadatele, jinak bude tým vyloučen.
Pořadatel nezajišťuje účastníkům ubytování, jídlo ani přepravu mezi jednotlivými terény.
Účastníkům bude prostřednictvím informačního emailu s potvrzením účasti na MČR, nabídnuto ubytování v kempu ( https://konopac-hm.cz/ubytovani).
Potvrzené přihlášky
Pes Psovod Datum&čas přihlášení
Nepotvrzené přihlášky